Πόντος έν, άστρον φωτεινόν

Ο σεβασμός στη μνήμη των Ποντίων, δεν αρχίζει και τελειώνει μόνο την 19η Μαΐου.

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων αποτελεί δικαίωση συνδέοντας παράλληλα το σύγχρονο ελληνισμό με την ιστορική του μνήμη και την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα του Έθνους….στοιχεία απαραίτητα για την επιβίωσή μας!

Τραπεζούντα, Νικόπολη, Πουλαντζάκη, Ορντού, Σαμψούντα, Κερασούντα, Σινώπη, Σούρμενα, Αργυρούπολη, Τρίπολη, Ριζούντα, Σάντα, Χερίανα….. Πατρίδα καμιάν και ανασπάλω σε!

Τον μήναν τον Καλομηνάν, πάντα τερώ σον Πόντον,
σο μέρος τη Ανατολής, όθεν έν’ η πατρίδα μ’,
όθεν εφέκαμε έρημα, καρίπ’κα τα ταφία,
τα εκκλησίας έρημα δίχως να κρούν καμπάνας,
τα μαναστήρα εύκαιρα δίχως τοι καλογέρους,
σκολεία δίχως τοι δεσκάλτς και παιδίων λαλίας,
τα πολιτείας τα τρανά αγέλαστα και μαύρα,
έρημα τα χωρία μουν απάγκεσ’ σα ρασία.
Άλλο ‘κι κελαηδίζω εγώ Καλομηνά ημέρας,
μανάχον στέκω και τερώ σο μέρος π’ έν’ ο Πόντον”
(Απόσπασμα από το ποίημα του Γεωργίου Μιχ. Κωνσταντινίδη «Καλομηνά αροθυμίας»)

Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ

 

error: