ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πολιτική ορθής χρήσης της επίσημης ιστοσελίδας του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ / Α.Σ. ΠΑΟΚ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, πριν από την είσοδό σας στον δικτυακό τόπο του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.paokvolley.gr περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

Με την είσοδο και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, τεκμαίρεται η συγκατάθεσή σας με όλους τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, καθώς και με τις διατάξεις της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και του Παγκόσμιου Ιστού.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του.

Μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση o Α.Σ. ΠΑΟΚ, παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες του τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις δραστηριότητες των τμημάτων του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, καθώς και πρόσβασης σε οπτικοακουστικό υλικό, στιγμιότυπα αγώνων, φωτογραφίες, διαδικτυακά παιχνίδια, wallpapers, newsletters με ειδικές προσφορές κ.ά.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι επισκέπτες / χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη μετάδοση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο:

 • περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, παραπλανητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό, λιβελογραφικό ή πορνογραφικό, το οποίο θα μπορούσε να παραβιάσει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία ή να βλάψει, να ενοχλήσει, να φέρει σε δύσκολη θέση οποιονδήποτε από τους αποδέκτες των μηνυμάτων αυτών ή τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας,
 • περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, ή δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • περιεχομένου, για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής, ή μετάδοσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με τις συμβατικές υποχρεώσεις (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από αντίστοιχες συμβάσεις εχεμύθειας),
 • περιεχομένου το οποίο παραβιάζει, ηθελημένα ή αθέλητα, τη νομοθεσία περί προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων,
 • περιεχομένου το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 • περιεχομένου το οποίο ενδέχεται να παρενοχλήσει τους αποδέκτες / επισκέπτες / χρήστες τουτ δικτυακού τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο π. χ. διαφημιστικά μηνύματα αλυσίδας (‘chain letters’), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (‘spam’) κά.

Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόπτει την πρόσβαση στον δικτυακό της τόπο και να εμποδίζει την κυκλοφορία μηνυμάτων, σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης / χρήστης παραβιάσει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή έχει με οποιονδήποτε τρόπο προβεί σε μη αποδεκτή χρήση του δικτυακού τόπου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, καθώς και όλα τα σήματα, λογότυπα, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, ήχοι και όλο, γενικά, το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελούν ιδιοκτησία του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση του Α.Σ. ΠΑΟΚ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, και προστατεύεται από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου να χρησιμοποιούν, αντιγράφουν, αναπαράγουν, μεταφέρουν ή τροποποιούν το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ. Απαγορεύεται, επίσης, η χρήση των ως άνω διακριτικών γνωρισμάτων, σε συνδυασμό με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν προσφέρονται από το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση τον Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα σημεία του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου, επιτρέπεται να βλέπουν, να θέτουν σε λειτουργία, να τυπώνουν και να «κατεβάζουν» (‘download’) έγγραφα, ήχο, βίντεο, εικόνες screensavers, wallpapers κά, τα οποία αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν, με οποιοδήποτε τρόπο, το εν λόγω περιεχόμενο και δεν μπορούν να αντιγράφουν, αναπαράγουν, διανέμουν, πωλούν, μεταφέρουν, δημοσιεύουν, ή να παραχωρούν δικαιώματα χρήσης σε οποιοδήποτε περιεχόμενό του.

Προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα τρίτων εταιρειών αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι επισκέπτες / χρήστες του επίσημου δικτυακού τόπου του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ αποδέχονται ότι το τμήμα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών, καθώς και την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (‘hyperlinks’) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, η επικοινωνία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές των επισκεπτών / χρηστών με τους διαφημιζόμενους που βρίσκονται μέσα στο δικτυακό τόπο του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά μεταξύ των χρηστών και των τρίτων αυτών εταιρειών. Επίσης, οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ότι το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, δεν είναι υπεύθυνος, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημία ή απώλεια που ενδέχεται να προκληθεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τρίτου δικτυακού τόπου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ο δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του παρέχονται από το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση τον Α.Σ. ΠΑΟΚ «ως έχουν», χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε όρου περί ικανοποιητικής ποιότητας ή και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες που παρέχονται από το δικτυακό τόπο της, θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επισκεπτών / χρηστών, ότι θα είναι ακριβείς, αδιάλειπτες, έγκυρες, ασφαλείς ή ότι τα αποτελέσματα που θα λαμβάνονται από τη χρήση των πληροφοριών ή υπηρεσιών αυτών, θα είναι αξιόπιστα ή ακριβή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι επισκέπτες / χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση τον Α.Σ. ΠΑΟΚ, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για κάθε ζημία, θετική ή αποθετική (διαφυγόντα κέρδη), άμεση ή έμμεση, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Η συλλογή, η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών του δικτυακού τόπου του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ υπόκειται στους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του δικτυακού τόπου, στους όρους του παρόντος, καθώς και στις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές frame για να συμπεριληφθούν σήματα, λογότυπα, προϊόντα ή άλλα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση του Α.Σ. ΠΑΟΚ. Κανένας δικτυακός τόπος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει “meta tags” ή άλλες τεχνικές κρυφού κειμένου, προκειμένου να χρησιμοποιήσει το όνομα ή τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση του Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στο δικτυακό τόπο (εξαιρουμένων των πληροφοριών, οι οποίες καλύπτονται από ιδιωτικό απόρρητο) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση του Α.Σ. ΠΑΟΚ και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό ή διαφημιστικό υλικό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση: press@paokvolley.gr

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να τροποποιεί καθ΄οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού της τόπου. Οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα κάποιες υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους επισκέπτες / χρήστες ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών. Εκτός αν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οι νέες λειτουργίες, που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες υπηρεσίες, θα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλιο, πρόταση για το δικτυακό τόπο ή για κάποια από τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: web@paokvolley.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση τον Α.Σ. ΠΑΟΚ. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών τoυ Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει και να διατηρεί, το σκοπό συλλογής τους και τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα. Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση τον Α.Σ. ΠΑΟΚ, υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (ν. 2472/1997 και 2774/99) για την προστασία του ατόμου από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του ν. 2819/2000, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Κατά συνέπεια, οφείλετε να επισκέπτεσθε τακτικά το δικτυακό τόπο, για να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αντίρρηση σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή ακόμα και στην περίπτωση που επιθυμείτε τη διαγραφή τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση web@paokvolley.gr, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, Αντωνίου Τρίτση 12, Πυλαία 55510, (PAOK Sports Arena), Θεσσαλονίκη.

Τι είδους δεδομένα συλλέγει ο Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ;

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και επιτρέπουν την ταυτοποίησή του, όπως το όνομα, η ηλικία, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική και ταχυδρομική του διεύθυνση. Στις πληροφορίες αυτές, εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας και εγγραφής, περιλαμβάνονται και λεπτομέρειες γύρω από τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, κληρώσεις διαγωνισμών ή έρευνες, καθώς και κάποιες σχετικές πληροφορίες των ενδιαφερόντων και προτιμήσεών σας.

Με ποιό τρόπο συλλέγει προσωπικά δεδομένα το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ;

Δεδομένα που αντλεί από εσάς τους ίδιους ή από τρίτους:

H επίσκεψη στο δικτυακό τόπο τoυ Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς τους ίδιους ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στο δικτυακό τόπο τoυ Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ.

Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα.
* όταν εγγράφεστε ως νέο μέλος του δικτυακού τόπου τoυ Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ,
* όταν δηλώνετε συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς που διοργανώνει το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ,
* όταν προμηθεύεστε εισιτήρια και κάρτες διαρκείας για τις αθλητικές εκδηλώσεις της ομάδας.
Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου τoυ Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν καλείτε τα τηλεφωνικά του κέντρα, ή συμμετέχετε σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες. Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται στo Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση στον Α.Σ. ΠΑΟΚ, σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευτούν, με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας.

Δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση “cookies”:

Κάθε φορά που εισέρχεστε στον δικτυακό τόπο τoυ Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες, με διάφορες τεχνολογικές μεθόδους, στις οποίες πιθανότατα περιλαμβάνεται η εγκατάσταση “cookies”. Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, που αποστέλλονται στη μηχανή πλοήγησής (“browser”) σας, από τον απομακρυσμένο διακομιστή (“server”) του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ όταν επισκέπτεσθε το δικτυακό της τόπο. Τα “cookies” εγκαθίστανται στο σκληρό σας δίσκο, χωρίς να αποκτούν πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο του υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των “cookies” και των ημερολογίων εξυπηρετητών διαδικτύου (“web server dogs”), συνήθως περιλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα επίσκεψης του δικτυακού τόπου, τις ιστοσελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε, το χρονικό διάστημα περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας και τις ιστοσελίδες τις οποίες επισκεφθήκατε ακριβώς πριν και μετά την ιστοσελίδα μας. Αυτές οι ανώνυμες πληροφορίες αναφέρονται πολλές φορές ως “clickstream data” («δεδομένα ροής επιλογών»), χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών / σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Με τη διαδικασία αυτή, το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ αποκτά τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της με τέτοιο τρόπο, ώστε να ταιριάζουν περισσότερο με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε “cookies”, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε, ανατρέχοντας στις οδηγίες του κατασκευαστή του φυλλομετρητή του δικτύου σας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ενέργεια αυτή, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών και τα δεδομένα που λαμβάνετε. Κατά συνέπεια, εσείς φέρετε τον κίνδυνο για την ως άνω ενέργεια.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση των “cookies” μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.allaboutcookies.org.

Για ποιό σκοπό συλλέγει προσωπικά δεδομένα το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ;

Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

Διαφήμιση / Μάρκετιγκ:

Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία προσωπικού ή μη χαρακτήρα των χρηστών για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες σχετικά με τις εκδηλώσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας, διαγωνισμούς, δώρα, παροχές εκπτώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση τoυ Α.Σ. ΠΑΟΚ, και των συνεργαζομένων με αυτήν εταιρειών και χορηγών. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων σας για τους ανωτέρω σκοπούς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τo Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση web@paokvolley.gr

Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου:

Τις πληροφορίες αυτές το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ,πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες, σχετικά με τις εκδηλώσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας και τις παροχές προς τους φιλάθλους της. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του.

Νόμιμη χρήση:

Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, μπορεί να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα τα δικά της και τα δικά σας.

Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας;

Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, επιθυμεί την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τη διατήρηση της ποιότητάς τους και προς το σκοπό αυτό καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και προφυλάξεις για να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα από μη εγκεκριμένη πρόσβαση, χρήση, ή αλλοίωση και παράνομη καταστροφή.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας:

* η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες έρχονται σε επαφή με αυτά,
* έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων,

Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά στοιχεία σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

Ιδιωτικό απόρρητο των ανηλίκων (παιδιά 14 ετών και κάτω):

Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, δεν επιδιώκει τη συλλογή και δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από και σχετικά με ανηλίκους (παιδιά ηλικίας 14 ετών και κάτω), χωρίς τη συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, καταβάλλει, επίσης, λογικές προσπάθειες να εξασφαλίσει ότι, τα δεδομένα αυτά δεν θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:

Αποτελεί δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις, να διορθώσετε ή να διαγράψετε ανακρίβειες που περιέχονται στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως επίσης και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία τους από τo Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση web@paokvolley.gr, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, Αντωνίου Τρίτση 12, Πυλαία 55510, (PAOK Sports Arena), Θεσσαλονίκη.

Μετά από το αίτημά σας, μπορείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και επιβεβαίωση ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν ενημερωθεί για τις αιτήσεις σας για πληροφόρηση, μεταβολή ή διαγραφή ανάλογα με την περίπτωση. Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να απαντά σε τέτοια αιτήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Προτού προβεί σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης, το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, θα συμβουλεύεται το μητρώο που τηρεί η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 εδ. δ του ν. 2472/1997.


Ειδικοί όροι καρτών ελευθέρας Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ / Α.Σ. ΠΑΟΚ

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για την κοινή κάρτα ελευθέρας Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο:

 1. Αποδοχή όρων καρτών ελευθέρας: Με την αγορά της κάρτας ελευθέρας του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, αποδέχεστε ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους αυτούς, καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, οι οποίοι θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.
 2. Δικαιώματα κατόχων καρτών ελευθέρας: Με την αγορά της κάρτας ελευθέρας, ο κάτοχος δικαιούται την είσοδο στο γήπεδο, που ορίζεται ως έδρα της ομάδας του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, για την παρακολούθηση των αγώνων των του Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου Ελλάδος, των προκριματικών ή play-offs σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς και των φιλικών αγώνων της  ομάδας του ΠΑΟΚ, κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2016/2017.
 3. Επιστροφή κάρτας ελευθέρας: Μετά την αγορά της κάρτας ελευθέρας δεν επιτρέπεται η επιστροφή της κάρτας, ο μερικός ή ολικός συμψηφισμός, ή η επιστροφή χρημάτων.
 4. Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει εμπορίας καρτών ελευθέρας: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των καρτών ελευθέρας, καθώς και η προμήθεια τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των καρτών για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (επί παραδείγματι ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση του Α.Σ ΠΑΟΚ. Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση των εν λόγω εισιτηρίων.
 5. Αναβολή – Ματαίωση και διεξαγωγή του αγώνα “κεκλεισμένων των θυρών”: Σε περίπτωση αναβολής, ματαίωσης ή διεξαγωγής του αγώνα “κεκλεισμένων των θυρών” οποιουδήποτε αγώνα, οι κάτοχοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα για αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής.
 6. Επιβολή τιμωρίας στο Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ ή αλλαγή έδρας του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ: Σε περίπτωση τιμωρίας για οιονδήποτε λόγο της έδρας της ομάδας του ΠΑΟΚ, ή σε κάθε περίπτωση αλλαγής του αγωνιστικού χώρου, που χρησιμοποιείται ως έδρα του ο Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ για οποιονδήποτε λόγο, η κάρτα ελευθέρας θα ισχύει για το γήπεδο, που θα οριστεί ως έδρα του. Σε περίπτωση που η χωρητικότητα του αθλητικού χώρου, που θα οριστεί ως έδρα του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ δεν επαρκεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των διατεθεισών καρτών διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα έναντι τoυ Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση του Α.Σ ΠΑΟΚ και το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ ΠΑΟΚ, καμία υποχρέωση για αποζημίωση οιασδήποτε μορφής αντίστοιχα.
 7. Ευθύνη του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ: Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση του Α.Σ ΠΑΟΚ, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αξιώσεις κατόχου κάρτας ελευθέρας προς αποζημίωση από ζημίες, απώλειες ή έξοδα που προκύπτουν λόγω ακύρωσης, αναβολής ή αλλαγής ώρας, ημερομηνία και τόπου διεξαγωγής του αγώνα για οποιονδήποτε λόγο.
 8. Συμμετοχή σε επεισόδια – ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες, που δεν συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, τον Α.Σ., τους αθλητές της, το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ ΠΑΟΚ, διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου από το γήπεδο και/ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτόν και/ή σε μελλοντικό/ους αγώνα/ες και/ή ακύρωσης και απαγόρευσης της χρήσης της συγκεκριμένης κάρτας διαρκείας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και χωρίς καμία αποζημίωση.
 9. Ευθύνη κατόχων: Οι κάτοχοι ευθύνονται έναντι του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση του Α.Σ ΠΑΟΚ, για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη τους, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη νόμου ή παραβιάζει τους παρόντες Όρους, καθώς και τους γενικούς όρους εισόδου στο γήπεδο προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ ΠΑΟΚ, επιφυλάσσεται να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για τυχόν αξιόποινες πράξεις, που θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το γήπεδο.
 10. Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με έναν από τους παραπάνω όρους, καθώς και με τους γενικούς όρους εισόδου στο Γήπεδο, το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ ΠΑΟΚ, διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την κάρτα ελευθέρας και να την ακυρώσει.

Γενικοί όροι εισόδου στην έδρα του Α.Σ. ΠΑΟΚ  / Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ

Οι παρακάτω ειδικοί όροι ισχύουν για την είσοδο των φιλάθλων για την παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων των τμημάτων (εντός έδρας) του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ και, και αφορά του κατόχους εισιτηρίων και καρτών ελευθέρας.

Οι παρόντες όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των ειδικών όρων που διέπουν τα εισιτήρια και τις κάρτες ελευθέρας. Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ ΠΑΟΚ, διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης απομάκρυνσης του κατόχου – θεατή από το Γήπεδο, καθώς και το δικαίωμα της απαγόρευσης εισόδου σε μελλοντικούς αγώνες χωρίς καμία αποζημίωση, σε περίπτωση που ο κάτοχος – θεατής:

– δεν τηρεί του παρόντες όρους,

– αρνείται το σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο των αποσκευών του από την Ελληνική Αστυνομία

– διαταράσσει την ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια των υπολοίπων προσώπων στις εγκαταστάσεις του γηπέδου,

– κατέχει εισιτήριο που έχει χαθεί, κλαπεί, παραχαραχθεί, καταστραφεί ή καταστεί μη αναγνώσιμο,

– επιχειρεί να ή παρεμποδίζει τους αγώνες ή διαταράσσει με οποιονδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή αυτών,

– προβαίνει σε λήψη βίντεο και/ή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, χωρίς να έχει το σχετικό δικαίωμα,

– φέρει απαγορευμένα αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω.

Απαγορευμένα αντικείμενα: Ο κάτοχος – θεατής κατά την είσοδο και παραμονή του στο Γήπεδο απαγορεύεται να φέρει αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

– όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, χημικοί ή εμπρηστικοί μηχανισμοί και εν γένει όλα τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του ν. 2168/1993, βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα και γενικά αντικείμενα, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (άρθρο 1 ν. 1646/1986), έστω και αν νομίμως κατέχονται,

– μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες,

– ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 1729/1987, όπως ισχύουν,

– ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, μπάλες, ρακέτες και άλλα παρόμοια αντικείμενα,

– ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα αναμετάδοσης,

– μουσικά όργανα, κόρνες, συσκευές λέιζερ, καθώς και κάθε άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει ενόχληση,

– πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό, προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου,

– μπουκάλια από γυαλί, παγούρια, ψυγειάκια, παγοκύστες, θερμός, αναπτήρες, μεγάλο αριθμό κερμάτων,

– νερό, αναψυκτικά και αλκοολούχα ποτά, εκτός από αυτά που πωλούνται στα κυλικεία του γηπέδου, καθώς και φαγητά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν λόγοι υγείας που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα ιατρικά παραστατικά,

– ζώα, εξαιρουμένων των σκύλων της Αστυνομίας και των σκύλων – συνοδών των ατόμων με προβλήματα όρασης,

– ογκώδη αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, αναδιπλούμενα καθίσματα ή σκαμνάκια κλπ.,

– εν γένει κάθε αντικείμενο οποιασδήποτε μορφής με οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ ΠΑΟΚ, , σε συνεργασία με την Αστυνομία και τις την υπηρεσία ασφάλειας του αγώνα, θεωρεί επικίνδυνο ή ακατάλληλο και κρίνεται ότι ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή και παρακολούθηση των αγώνων.

Το Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση ο Α.Σ ΠΑΟΚ, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον ως άνω κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση των κατόχων – θεατών στα επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων του Τ.Α.Π. ΠΑΟΚ, και κατ’ επέκταση του Α.Σ ΠΑΟΚ, και στα εκδοτήρια του γηπέδου.